גיבוי נוסף במיקום שונה חשוב יותר מביטוח

folders

הרבה עסקים מתפתים לחשוב שאם תהיה להם פוליסת ביטוח רחבה אזי במקרה קיצון יקבלו את כספי הנזק מחברת הביטוח ויוכלו בהכרח להשיב את המצב הישן לקדמותו. חברות הביטוח המספקות פוליסות ביטוח עסק , עוסקות ,בין היתר, באיך למזער את התשלום בגין הנזק ונתלות בסעיפים שונים של הפוליסה ,שלא נלקחו בחשבון על ידי הלקוח, ביום הפעלת פוליסת הביטוח לעסק.

מרכיב מרכזי הינו חסר ביטוח , והכוונה היא לכך שחברת הביטוח באה לבדוק במקרה נזק מה נשאר מהעסק, מהמתקן הפיזי,מהמלאי ומהמידע. לאחר הבדיקה נערכת שמאות ואז חברת הביטוח מקזזת מסכום הביטוח שנרכש בפוליסה את מה שנשאר במקום העסק שלם ולא נפגע. למשל, אם הפוליסה עומדת על מיליון דולר ,אבל לאחר הנזק נשאר רכוש בשווי של 800 אלף דולר אזי חברת הביטוח תטען כי הנזק הינו בשיעור מירבי של 200 אלף דולר.

לך ,כבעל עסק, ברור שמה שנהרס שווה הרבה יותר מ 200 אלף דולר , מדובר ברכוש, במידע , בזמן עבודה ועוד. באותה נקודה עומד בעל העסק מול שוקת שבורה, כיוון שהיה בטוח שחברת הביטוח תפצה אותו. אך בפועל הוא מקבל פיצוי חלקי ובוודאי שאינו מכסה את הנזק וגם לא את שחזור המידע או את אובדן ימי העבודה.

מה שעסקים שוכחים לעשות הינו עדכון סכומי ביטוח. כיוון שהפוליסה מתחדשת מדי שנה באופן אוטומטי ,לא מתבצע עדכון לערך הרכוש, לערך המידע ולא לעלות שחזור המסמכים או המידע בפועל. ולכן חסר ביטוח הינו פקטור משמעותי בקבלת פיצוי על נזק שנגרם ועלול להעמיד בעל עסק בבעיה לא פשוטה.

הבעיה המרכזית במרבית המקרים אינה רכישת ציוד ( בד"כ הביטוח מכסה פרט זה ואף מעמיד סכום כסף לרכישת ציוד חדש למרות שהיה מיושן או עם בלאי ) ולא אובדן הכנסות שגם לסעיף זה ניתן לרכוש פוליסה נפרדת , אלא שחזור המידע.

פוליסת שחזור מסמכים שהיא נדבך אחד בתוך פוליסת העסק , קובעת מתי נקבל פיצוי ועל איזה סכום בגין שחזור מידע ומסמכים שהלכו לאיבוד או נפגעו. כיוון שלא ניתן להעריך כמה זמן ייקח לשחזר מסמך, או מידע, כמה זה יעלה, איזה חלק מהמידע יישמר ואיזה לאו, המלצתנו הברורה היא במסגרת שירותי ארכיב לעסק לבצע גיבוי נוסף תמידי במקום שונה ובנוסף לגיבוי במיקום הפיזי של העסק.

במקרה של גיבוי נוסף במיקום שונה ישנה בהירות וודאות כי המידע ישוחזר וניתן יהיה להשתמש בו גם אם העסק או המתקן נפגעו. יחסכו עלויות שחזור, וכל מה שיידרש כדי להביא את ארכיב המסמכים והמידע למצבו הקודם הינם רק מחשבים שרתים ותוכנות שהעסק עבד עימם לפני קרות הנזק ואז למעשה להעביר את המידע המגובה אל מערכת המחשוב החדשה.

כיום חברות הביטוח אף מבקשות כדי להעניק פוליסה לשחזור מסמכים את נושא הגיבוי של הארכיב באתר נפרד.
לסיכום : אין ערך לגיבוי ובסופו של דבר הוא הרבה יותר חשוב מביטוח.

סימוכין: ממאמרי ארכיביון מס' 39

5/5 - (2 votes)
להצעת מחיר לחץ כאן