תקנות הבריאות – שמירת רשומות וארכיב רפואי

medical

תקנות בריאות העם (שמירת רשומות), תשל"ז 1976- 1

במידה ונתקלתם בקושי בקבלת העתק של רשומתכם הרפואית לחצו כאן מלאו את הפרטים ואנו נטפל בנושא

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ט) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן