ארכיב – הפקדת חומר ארכיוני בגנזך המדינה

folders

על פי חוק הארכיונים משנת 1955, מוטלת על מוסדות המדינה,דהיינו משרדי ממשלה,
חברות ממשלתיות,עיריות,מועצות,רשויות מקומיות וכד` ליזום הפקדה של רשומות ומסמכים בלתי פעילים שמיועדים לשמירה לצמיתות בשל ערכן המנהלי,המשפטי או המחקרי, בגנזך המדינה.
החוק מתייחס בעיקר למסמכים מנייר המאורגנים בתיקים. אולם גם הפקדת חומר אחר כגון:תצלומים,מפות,סרטים,תקליטורים וכד` תתבצע בהתאם לאופיו של החומר.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן