חוק חתימה אלקטרונית התשס"א – 2001

חוק חתימה אלקטרונית נועד להסדיר את מעמדם המשפטי של מסמכים שהם מסרים אלקטרוניים שנחתמו בחתימה אלקטרונית. החוק מגדיר מהי חתימה מאושרת ומהי חתימה מאובטחת ויוצר את המסגרות שמאפשרות יצירתן של חתימות אלקטרוניות מאושרות.על פי החוק "גורמים מאשרים" שעמדו בתנאי החוק ונרשמו במנהל "רשם הגורמים המאשרים", רשאים להנפיק תעודה אלקטרונית המאשרת כי אמצעי אימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן