חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973

חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות לאור זאת שעסקת רכישת הדירה היא לרב העסקה הגדולה בחייו של אדם ולאור ניסיונו המועט, של רוב הציבור בעסקאות שכאלה. החוק מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות בנייה, מפרט את מסמכי חוזה המכר, ואת אחריות החברה לתיקון ליקויי בנייה . החוק מבטיח הגנה וערובות ביטחון לרוכשי דירות.
האחריות בשמירת המסמכים חלה על המתכנן, המבצע והמפקח של פרויקט הבנייה, אך חלה גם אחריות תורמת לבעל הנכס שרכש אותו ובמידה וישנו שינוי כלשהו או פגם ניתן לפנות גם אל בעל הנכס ולבדוק מדוע חלו השינויים והאם הם בהתאם לחוק תכנון ובנייה.

לכן חברות רבות קבלניות וגם ששוכרות מבנים שומרות ומגבות כל מסמך רשומה מפה או תוכנית.
שירותי ארכיב של חברת ארכיביון באים לסייע לחברות נדל"ן המבקשות לשמור את החומר ובבוא העת להציגו בפני גורמים מוסמכים, חשיבות שמירת החומר הקשור לתכנון ובניה הינה רבה בגלל שינויים תכופים בתקנות והצורך להחזיק במסמכי המקור כראיה רלבנטית לאותנטיות החומרים והוכחות נזק במידה וקיימות.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן