חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

החוק עוסק בפרק הזמן בו ניתן להגיש תביעה או קובלנה וכל הליך אזרחי לבית המשפט . בדרך כלל תקופת ההתיישנות היא שבע שנים. בתביעות הקשורות למקרקעין תקופת ההתיישנות תהא חמש עשרה שנים.
ישנם כמובן יוצאים מן הכלל הקשורים למשפט הפלילי או לקטינים.
יש להקפיד על רישום מדוקדק של הליכים ומעשים פיננסיים ואחרים, העלולים להסתיים בתביעה, כגון: חוזים, תמלילי שיחות, קבלות על תשלומים ומסמכים אחרים.
זהו החוק הרחב והמקיף ביותר המחבר את כל נושא שירותי הארכיב ושמירת מידע פרטי או עסקי במדינת ישראל.
כל חברה או אזרח או רשות במדינה רשאית לפנות על פי החוק אל מי שבאו איתו במגע עד 7 שנים מקרות המקרה ולתבוע נזק או השבת מצב לקדמותו.
לכן זהו אינטרס ראשי של כל ארגון במדינה באשר הוא להשתמש בשירותי ארכיב כדי לבדוק לאשר או להזים כל טענה או פניה הנוגעת לפעילות שערך או ביצע וזאת באמצעות המסמכים שנשמרו או נסרקו על ידו.
חברת ארכיביון המספקת שירותי ארכיב מנחה את לקוחותיה להתייחס לחוק ההתיישנות כבסיס להכנת נהלי שמירת מסמכים פנים ארגוניים או פרטיים ולקבוע נהלים ברורים ברוח החוק.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן