ריכוז חקיקה בתחום שירותי הארכיב

מרכיב בלתי נפרד מסוגיית ניהול הרשומות ושירותי הארכיב היא ההסדרה החקיקתית של התחום, על היבטיו השונים, באמצעות החוקים, התקנות והנהלים השונים.

להלן סקירה רלבנטית של מספר חוקים הקשורים למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים מפוקחים אשר גנזך המדינה מייחס להם את האכיפה הדרושה בכל הנוגע לשמירת מסמכים וניהול ארכיב ורשומות.
התיקונים המופיעים להלן מתייחסים לשינויים שהוכנסו בעקבות מעבר משרדי ממשלה לניהול של רשומות אלקטרוניות.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן