תקנות העדות (העתקים מצולמים) תיקון התשס"א – 2005

סריקת מסמכים מקצועית

1. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969
מאז שנת 2006 נפתחה סוף סוף הדרך לביעור מסמכים והסתפקות בהחזקתם בצורה סרוקה. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969 אשר התייחסו במקורן בעיקר לטכנולוגיה המיושנת של מיקרופיש, עודכנו ב 2006 באופן המאפשר בתנאים מסוימים לבער מסמכים מקוריים ולהציג בבוא הצורך הדפסה של מסמך סרוק כראיה קבילה בבית משפט. להלן ציטוט הסעיפים המסדירים את הנושא:

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן