ארכיב – כיצד מכינים חומר ארכיוני להפקדה

archive

מתוך הנחיות גנזך המדינה להכנת חומר ארכיוני להפקדה.

כללי:

מתוקף חוק הארכיונים ועדכוניו השונים , חלה חובה על משרדי ממשלה , רשויות מקומיות ויחידות סמך ממשלתיות לנהוג על פי כללי והנחיות גנזך המדינה בכל הנוגע לשמירת חומר וכן לצורת העברתו להפקדה לצמיתות לגנזך המדינה.
כללים אילו חלים גם על חברות ארכיב אשר מאחסנות חומר עבור משרדי ממשלה , כל חברת ארכיב צריכה לפעול כפי דרישת הגנזך ולהעביר את החומר עם תום תקופת אחסנתו בארכיב.
אילו הן הנחיות עדכניות לשנת 2010 כפי שפרסם גנזך המדינה.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן