חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995, עוסק בהיבטים משפטיים שונים של ענף המחשוב כגון עבירות מחשב במישור הפלילי, גרימת נזקים במישור האזרחי (נזיקין), ועוד. בין היתר נקבעו בו גם הוראות בתחום דיני הראיות. סעיף 10 לחוק קובע חזקה לפיה רשומה ממוחשבת יכולה לשמש ראיה קבילה להוכחת אמינות תוכנה בכל הליך משפטי, ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח