חקיקה

החוק קובע את המסגרת המשפטית והמנהלתית לטיפול בחומר ארכיוני במדינת ישראל. בחוק מעוגנות ,בין היתר, הגדרתו של חומר ארכיוני, דרכי השימוש והטיפול בו ושורת סמכויותיו של גנז המדינה ,הן ביחס לחומר הארכיוני והן ביחס למוסדות המדינה.המעבר של ארגונים ומוסדות המדינה לניהול רשומות אלקטרוני חייב התייחסות חקיקתית מתאימה בהיבט הראייתי והארכיוני ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
חוק זכות יוצרים מדבר על הבלעדיות שיש ליוצר על יצירתו. כל פעולה של שימוש או שינוי או העתקה של הזכות הזו צריכה אישור של היוצר. אנו הבאנו את עיקרי החוק להלן לצורך הבהרה שעל היוצרים לשמר את יצירותיהם ולהוכיח במידת הצורך כי אכן הם הבעלים והיוצרים המקוריים בכל מקרה של הפרה. על היוצר ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
חוק חתימה אלקטרונית נועד להסדיר את מעמדם המשפטי של מסמכים שהם מסרים אלקטרוניים שנחתמו בחתימה אלקטרונית. החוק מגדיר מהי חתימה מאושרת ומהי חתימה מאובטחת ויוצר את המסגרות שמאפשרות יצירתן של חתימות אלקטרוניות מאושרות.על פי החוק "גורמים מאשרים" שעמדו בתנאי החוק ונרשמו במנהל "רשם הגורמים המאשרים", רשאים להנפיק תעודה אלקטרונית המאשרת ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
חוק המחשבים קובע מהן העבירות הפליליות ומהן העוולות הנזיקיות בתחום השימוש במחשבים. כמו כן החוק מסדיר את ההיבטים הראייתיים ואת עקרונות החיפוש והתפיסה לעניין חומר מחשב. החוק קובע כי שיבוש פעילותו התקינה של מחשב או שיבוש חומר מחשב וכן העברה או אחסון של מידע כוזב מהווים עבירות פליליות. חוק זה הכניס תיקון ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל. החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים. הוא מגדיר מהי פגיעה בפרטיות ובאילו מצבים היא מוצדקת. נקבע בו שהפגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית - המאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין, וכן עבירה פלילית - שעונשה המכסימלי 5 שנות מאסר. ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות לאור זאת שעסקת רכישת הדירה היא לרב העסקה הגדולה בחייו של אדם ולאור ניסיונו המועט, של רוב הציבור בעסקאות שכאלה. החוק מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות בנייה, מפרט את מסמכי חוזה המכר, ואת אחריות החברה לתיקון ליקויי בנייה . החוק ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
תכלית חוק זה היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. בהכרת החוק בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי. חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן, על מנת להביע דעות ולפרסם מידע, חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
הפקודה עוסקת במתן עדות. מי כשיר לעדות (כמעט כולם), באלו תנאים לא ניתן לחייב להעיד (בני זוג, הורים וילדים ) .וכן באילו מסמכים ואיך צריכה להיות הגשת המסמכים לבית המשפט. שמירת מסמכים עבור בית המשפט בעת הצורך הינה רלבנטית אקוטית ובעלת משקל רב כדי להוכיח טענה בבית המשפט בין אם המסמך ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
החוק עוסק בפרק הזמן בו ניתן להגיש תביעה או קובלנה וכל הליך אזרחי לבית המשפט . בדרך כלל תקופת ההתיישנות היא שבע שנים. בתביעות הקשורות למקרקעין תקופת ההתיישנות תהא חמש עשרה שנים. ישנם כמובן יוצאים מן הכלל הקשורים למשפט הפלילי או לקטינים. יש להקפיד על רישום מדוקדק של הליכים ומעשים ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
מרכיב בלתי נפרד מסוגיית ניהול הרשומות ושירותי הארכיב היא ההסדרה החקיקתית של התחום, על היבטיו השונים, באמצעות החוקים, התקנות והנהלים השונים.להלן סקירה רלבנטית של מספר חוקים הקשורים למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים מפוקחים אשר גנזך המדינה מייחס להם את האכיפה הדרושה בכל הנוגע לשמירת מסמכים וניהול ארכיב ורשומות. התיקונים המופיעים להלן ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח