תקן מגנזות ישראלי 5092

תקן ישראלי 5092 הינו התקן הישראלי לניהול מגנזות וארכיונים . הוא נועד לספק ייעוץ והנחייה בנוגע לגניזת רשומות ולשמירתן.

מגנזות הינם מבנים המיועדים לאחסון רשומות ומסמכים לטווח זמן של עד 20 שנה. ואילו ארכיונים הם מבנים המיועדים לאחסון רשומות לטווח זמן של למעלה מ-20 שנה.

התקן עוסק במיקום המגנזה, על המבנה שלה ועל כלל מרכיביה,מערכותיה ומתקניה, וכן על פעולות הנדרשות המאפשרות את תפקודה ובטיחותה.

התקן מכסה את התחומים הבאים – תנאים סביבתיים חיצוניים,שלד ומעטפת בניין,פנים המגנזה, תשתיות , בטיחות וביטחון. כמוכן התקן מספק נהלי מוכנות לעמידה במצב גבולי של הרס.

לחץ כאן לצפייה בתקן ישראלי 5092