חלמיש נוסדה בשנת 1961 לצורכי פינוי ובינוי מחדש של אזורי מגורים שבהם איכות החיים נמוכה, וכן על מנת לסייע במתן פתרונות דיור לתושבים שהתקשו למצוא דיור מתאים או מימון לרכישתו.במשך שנות פעילותה, סיפקה החברה אלפי פתרונות דיור על ידי יזום בנייה חדשה, העמדת הלוואות בתנאים נוחים למשפחות וליחידים, רכישת דירות מיד שנייה, שיפוצן ואכלוסן על ידי משפחות נזקקות ומכירת דירות הדיור הציבורי לדיירים הזכאים.

חברת ארכיביון ביצעה פעולת ארכוב של כל התיקיות והמסמכים אשר נמצאו במחסני חברת חלמיש.
עובדי חברת ארכיביון קטלגו ומפתחו את כל החומרים על פי נושאים ומחלקות והצליחו להביא ייעול לפעילות ניהול המידע באופן משמעותי.

halalmish