GSK היא אחת מחברות התרופות והמחקר הרפואי המובילות בעולם עם מחזור מכירות של 48 מיליארד דולר ל-2007 ונציגות ב-170 מדינות.

בישראל נציגות GSK בחרה לקבל שירותי ארכיב מחברת ארכיביון. בין יתר השירותים מספקת החברה מיכלי ארכיב , אריזה איסוף והקלדה של מסד הנתונים וכן ביצוע שליפות תיקים ומסמכים על פי הצורך על פי דרישות GSK.

gsk