חוק חופש המידע התשנ"ח-1998

תכלית חוק זה היא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. בהכרת החוק בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי. חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן, על מנת להביע דעות ולפרסם מידע, חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות לגישה למקורות מידע הנמצאים בידי הרשויות. ללא זרימה חופשית של מידע, לא יוכל הממשל הדמוקרטי במדינה לשמור על צביונו.
משרדי הממשלה ורשויות השלטון השונות מחזיקים במידע רב שעליו להיות נגיש לציבור הרחב. כל אדם, אזרח או תושב זכאי לקבל את המידע בו מעוניין והרשות הציבורית מחויבת לספק לו את המידע המבוקש, למעט מקרים חריגים. עקרון זה חל על כל מידע כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
על רשויות השלטון והממשל וכן על גופים וארגונים המנהלים מאגרי מידע לשמור על המאגרים לוודא את אבטחת המידע ולמנוע מגורמים שאינם מוסמכים חדירה למאגר ושימוש בו.
רק באמצעות שמירה וגיבוי על פי דרישות החוק והסתמכות על שירותי ארכיב מקצועיים ניתן להגן על מאגרי המידע שבידי הארגון , חברת ארכיביון מספקת מגוון רחב של שירותי ארכיב לשמירה על מידע עסקי והסתמכות על חוק חופש המידע.
משרדי ממשלה רבים ורשויות המדינה המחויבות להציג בפני האזרחים את המידע הרלבנטי נעזרות במערכות המידע הקיימים של חברת ארכיביון במסגרת שירותי הארכיב אותם מעניקה החברה.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן