חוק המחשבים התשנ"ה – 1995

חוק המחשבים קובע מהן העבירות הפליליות ומהן העוולות הנזיקיות בתחום השימוש במחשבים. כמו כן החוק מסדיר את ההיבטים הראייתיים ואת עקרונות החיפוש והתפיסה לעניין חומר מחשב.
החוק קובע כי שיבוש פעילותו התקינה של מחשב או שיבוש חומר מחשב וכן העברה או אחסון של מידע כוזב מהווים עבירות פליליות.
חוק זה הכניס תיקון לפקודת הראיות שבמסגרתו נבעו התנאים לקבילותה של רשומה מוסדית.

Rate this post
להצעת מחיר לחץ כאן