חוק הארכיונים, תשט"ו – 1955

החוק קובע את המסגרת המשפטית והמנהלתית לטיפול בחומר ארכיוני במדינת ישראל. בחוק מעוגנות ,בין היתר, הגדרתו של חומר ארכיוני, דרכי השימוש והטיפול בו ושורת סמכויותיו של גנז המדינה ,הן ביחס לחומר הארכיוני והן ביחס למוסדות המדינה.

המעבר של ארגונים ומוסדות המדינה לניהול רשומות אלקטרוני חייב התייחסות חקיקתית מתאימה בהיבט הראייתי והארכיוני גם יחד. במסגרת זו תוקנו כמה תקנות שאפשרו למוסדות מסוימים סריקת מסמכים וביעורם לפני תום תקופת השמירה הקבועה עבורם.
בשנת 2005 תוקנו תקנות הארכיונים (שמירתם וביעורם של בתי דין ובתי משפט) באפן שנועד לאפשר למערכת המשפט לבער כתבי בית דין שמוגשים כמסמכי נייר בטרם חלפה תקופת השמירה הקבועה עבורם בחוק.

5/5 - (1 vote)
להצעת מחיר לחץ כאן