המשכיות עסקית

b_90546545

במציאות הקיימת כיום בא לא ניתן לבחון האם עסק יכול להמשיך ברציפות במשך זמן נדרשת לעסקים תוכנית מוכנות למקרה חירום.

מקרה כזה יכול להיגרם ממספר סיבותתקופה בטחונית רגישה, התקפת סייבר, כשל ארגוני, פינוי משרדים, ואילו הפסקת פעילות כתוצאה ממחלה או נזק כלשהו שנגרם למשרדי הארגון.

אנו מציעים ללקוח מעבר לגיבוי הנתונים במערכות המידעאפשרות להקים מערך עבודה פאסיבי לעובדיו במתקן החברה. החברה יכולה להעמיד לרשותך עמדות הפעלה הכוללות שולחן , מחשב תקשורת ונגישות 24/7 אל הנתונים כגיבוי.

לעובדיך יהיה מקום להגיע בשעת חירום והעסק יוכל להמשיל לתת שרות ולא להזדקק להפעלת ביטוח אובדן רווחים או לפגוע בלקוחותיו בגלל מקרה חירום שקרה אצלו
ניתן לשכור מעמדה אחת ועד למאות עמדות.

לפרטים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם.