שמירת מסמכים

חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות לאור זאת שעסקת רכישת הדירה היא לרב העסקה הגדולה בחייו של אדם ולאור ניסיונו המועט, של רוב הציבור בעסקאות שכאלה. החוק מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות בנייה, מפרט את מסמכי חוזה המכר, ואת אחריות החברה לתיקון ליקויי בנייה . החוק ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
israel
מאז ימי מציאת המגילות הגנוזות בשנות ה 60 של המאה ה20 ועד ימינו אנו עשתה הטכנולוגיה מאמצי ענק לשמר את ההיסטוריה היהודית ההיסטוריה הפרטית והמורשת של הכלל והפרט אולם אין בכך די שכן חומרים המצולמים בוידאו , תמונות, סרטים, שירים וכתבות מצולמות בעלי ערך היסטורי מפוזרים , ללא ארגון וקטלוג ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
world-bank
הבנק העולמי,שהינו תאגיד בינלאומי הכפוף למוסדות האומות המאוחדות הינו גוף המפקח על כלכלות העולם ומעניק הלוואות ותמריצים למדינות ברחבי העולם, הבנק נותן תוקף בפרסומיו לחיוניות ולחשיבות החוקתית בהפעלתם של שירותי ארכיב במדינות וזאת לצורך לתפקוד תקין ויעיל של ממשלים ארגונים וחברות מסחריות.שירותי ארכיב על כל היבטיהם , קובע הבנק העולמי, ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
israel
למרות שהנושא רחוק מהעניין הציבורי בחר מבקר המדינה לבחון את טיפול מוסדות המדינה ברשומות ובקבלת שירותי ארכיב על ידן. בעקבות הביקורת של מוסד מבקר המדינה החלה פעילות של הועדה לביקורת המדינה וכן של גנזך המדינה ברצון לטפל בליקויים שהועלו. רשויות החוק והאכיפה במדינת ישראל,כולל משרד המשפטים,מערכת בתי המשפט ורשות המיסים מצפים ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
b_90546545
מה היתרון בקבלת שירותי ארכיב לעסק? האם לא ניתן להסתדר עם שרות פנימי? והאם באמת יש שיפור מדיד ולאורך זמן בביצועי העסק בקבלת שירותי ארכיב?בעידן בו כריית המידע הינה נדבך הנותן יתרון יחסי לכל ארגון, חשוב שלא רק נדע מה קיים לנו בארגון מבחינת ייצור המידע ושימורו אלא גם איפוא ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
spill
מרבית הנזקים באובדן מידע וארכיב לארגון נגרמים מטעויות בתום לב או בזדון של עובדיו. מסמכים פיזיים של חשבוניות, קבלות או מסמכי מקור שהיו אמורים להיות מתויקים במקום מסוים אך תויקו בתיק אחר, הועברו או נגרסו, עלולים לקרות מקרים בהם תימחק ספריה שלמה של קבצים מהמחשב.מחקרים שנעשו בחברות רבות מצביעות על ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח