שמירת מידע לארגונים

world-bank
הבנק העולמי,שהינו תאגיד בינלאומי הכפוף למוסדות האומות המאוחדות הינו גוף המפקח על כלכלות העולם ומעניק הלוואות ותמריצים למדינות ברחבי העולם, הבנק נותן תוקף בפרסומיו לחיוניות ולחשיבות החוקתית בהפעלתם של שירותי ארכיב במדינות וזאת לצורך לתפקוד תקין ויעיל של ממשלים ארגונים וחברות מסחריות.שירותי ארכיב על כל היבטיהם , קובע הבנק העולמי, ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח