שיבוש חומר מחשב

חוק המחשבים קובע מהן העבירות הפליליות ומהן העוולות הנזיקיות בתחום השימוש במחשבים. כמו כן החוק מסדיר את ההיבטים הראייתיים ואת עקרונות החיפוש והתפיסה לעניין חומר מחשב. החוק קובע כי שיבוש פעילותו התקינה של מחשב או שיבוש חומר מחשב וכן העברה או אחסון של מידע כוזב מהווים עבירות פליליות. חוק זה הכניס תיקון ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח