סריקת מסמכים לעסקים

משרד האוצר בתוכנית החומש החליט כי משרדי הממשלה יעברו לסביבת עבודה דיגיטלית.   סריקת מסמכים כסטנדרט ממשלתי סע"ר , זהו שמה של תוכנית סביבת עבודה רוחבית של משרד האוצר ליצירת ממשקי עבודה בין כל משרדי הממשלהיחידות הסמך, חברות ממשלתיות , רשויות מקומיות וגופים הנסמכים על יד הממשלה , שכולם ידברו באותה שפה דיגיטלית.סריקת ... המשך קריאה
26 במרץ 2017webNoiseArc