חתימה אלקטרונית

חוק חתימה אלקטרונית נועד להסדיר את מעמדם המשפטי של מסמכים שהם מסרים אלקטרוניים שנחתמו בחתימה אלקטרונית. החוק מגדיר מהי חתימה מאושרת ומהי חתימה מאובטחת ויוצר את המסגרות שמאפשרות יצירתן של חתימות אלקטרוניות מאושרות.על פי החוק "גורמים מאשרים" שעמדו בתנאי החוק ונרשמו במנהל "רשם הגורמים המאשרים", רשאים להנפיק תעודה אלקטרונית המאשרת ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח