חוק שמירת מסמכים

החוק קובע את המסגרת המשפטית והמנהלתית לטיפול בחומר ארכיוני במדינת ישראל. בחוק מעוגנות ,בין היתר, הגדרתו של חומר ארכיוני, דרכי השימוש והטיפול בו ושורת סמכויותיו של גנז המדינה ,הן ביחס לחומר הארכיוני והן ביחס למוסדות המדינה.המעבר של ארגונים ומוסדות המדינה לניהול רשומות אלקטרוני חייב התייחסות חקיקתית מתאימה בהיבט הראייתי והארכיוני ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח