חוק מכר דירות

חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות לאור זאת שעסקת רכישת הדירה היא לרב העסקה הגדולה בחייו של אדם ולאור ניסיונו המועט, של רוב הציבור בעסקאות שכאלה. החוק מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות בנייה, מפרט את מסמכי חוזה המכר, ואת אחריות החברה לתיקון ליקויי בנייה . החוק ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח