גיבוי מסמכים

משרד האוצר בתוכנית החומש החליט כי משרדי הממשלה יעברו לסביבת עבודה דיגיטלית.   סריקת מסמכים כסטנדרט ממשלתי סע"ר , זהו שמה של תוכנית סביבת עבודה רוחבית של משרד האוצר ליצירת ממשקי עבודה בין כל משרדי הממשלהיחידות הסמך, חברות ממשלתיות , רשויות מקומיות וגופים הנסמכים על יד הממשלה , שכולם ידברו באותה שפה דיגיטלית.סריקת ... המשך קריאה
26 במרץ 2017webNoiseArc
spill
מרבית הנזקים באובדן מידע וארכיב לארגון נגרמים מטעויות בתום לב או בזדון של עובדיו. מסמכים פיזיים של חשבוניות, קבלות או מסמכי מקור שהיו אמורים להיות מתויקים במקום מסוים אך תויקו בתיק אחר, הועברו או נגרסו, עלולים לקרות מקרים בהם תימחק ספריה שלמה של קבצים מהמחשב.מחקרים שנעשו בחברות רבות מצביעות על ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח