ביעור מסמכים

סריקת מסמכים מקצועית
1. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969 מאז שנת 2006 נפתחה סוף סוף הדרך לביעור מסמכים והסתפקות בהחזקתם בצורה סרוקה. תקנות העדות (העתקים צילומיים), תש"ל- 1969 אשר התייחסו במקורן בעיקר לטכנולוגיה המיושנת של מיקרופיש, עודכנו ב 2006 באופן המאפשר בתנאים מסוימים לבער מסמכים מקוריים ולהציג בבוא הצורך הדפסה של מסמך סרוק ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח
כדי לפשט את תהליך יצירת המסמך או הרשומה בארגון להלן מספר תהליכים שיעזרו לכם לייעל את העבודה ולהבין את אופן הפשטות של פעילות הארכיב. כל עובד המייצר מסמך או מעוניין להגיע ולחפש מסמך או רשומה חייב להכיר ולהבין את תהליכי העבודה ואת חשיבות שמירת הרשומות בארכיב הארגוני. סדר התהליכים:יצירת הרשומה ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח