אישור יוצר

חוק זכות יוצרים מדבר על הבלעדיות שיש ליוצר על יצירתו. כל פעולה של שימוש או שינוי או העתקה של הזכות הזו צריכה אישור של היוצר. אנו הבאנו את עיקרי החוק להלן לצורך הבהרה שעל היוצרים לשמר את יצירותיהם ולהוכיח במידת הצורך כי אכן הם הבעלים והיוצרים המקוריים בכל מקרה של הפרה. על היוצר ... המשך קריאה
15 בספטמבר 2015רונן כהן צמח