משרד הביטחון

משרד הביטחון הוא משרד ממשלתי מורכב, עם מגוון רחב של פעילויות, גדול בהיקפו ובעוצמתו, בעל השפעה רבה על המשק ועל התעשיות הביטחוניות.
ייעודו לסייע ולתמוך בצה"ל ע"י הפעלת מערכות אזרחיות באופיין, שאין הכרח שהצבא יקים ויפעיל אותן בעצמו.
ליבת העשייה של משהב"ט היא בעיקרה: כלכלית, מסחרית והנדסית. לצידה – מגוון תחומים נוספים (שיקום, חיימ"ש, מורשת ועוד). חברת ארכיביון משרתת שנים רבות מחלקות שונות של המשרד תחת בקרה ופיקוח צמודים.

משרד הבטחון