בנק אוצר החייל

בנק אוצר החייל הוקם בנובמבר 1946 כמוסד כספי שנועד לתת שירות בנקאי ללוחמי היישוב היהודי שהשתחררו מהצבא הבריטי. רעיון זה אומץ במשך השנים על ידי ממשיכיהם הטבעיים: משרתי הקבע ועובדי מערכת הביטחון שנכנסו כשותפים לבנק. כיום לבנק כ- 800 עובדים והוא הבנק השמיני בגודלו בארץ ומעניק משירותיו הבנקאיים לכלל הציבור.

הבנק הינו חלק מקבוצת הבנק הבינלאומי המונה בין היתר את יו בנק ואת בנק מסד ובנק פאגי. ארכיביון משרתת את מחלקות וסניפי בנק אוצר החייל במתן שירותי ארכיב בכל רחבי הארץ.

בנק אוצר החייל