הורדת תוכנת אופק Scan 1

המערכת נמצאת בזמן תחזוקה – ניתן לפנות לצוות כדי לקבל מידע נוסף