שמירת תיקי מטופלים של פסיכולוגים

folders

פסיכולוגים רבים הנותנים שירותי ייעוץ ואבחון במסגרת פרקטיקה פרטית, חייבים לנהל רשומה המתעדת את פעילותם המקצועית עם המטופל ולשמור עליה לאורך שנים. במסגרת זו הם כפופים למערכת חוקים, תקנות וכללים החלים על כל פסיכולוג.
לכן שירותי ארכיב הינם הכרח עבור פסיכולוגים כדי לבצע תיעוד וניהול הרשומות בצורה מקצועית ולצורך מתן שירות אמין ויעיל לקהל לקוחותיהם.
במהלך פעילותו המקצועית ולאורך השנים, צובר כל פסיכולוג כמות רבה של מסמכים ותיעוד, הנשמרים במשרדו.נשאלת השאלה, מה ייעשה בתיקי מטופלים אלו שהצטברו במשך השנים במשרדו הפרטי של פסיכולוג ועל מי מוטלת האחריות לטפל בהם. לקיומו של כרטיס מטופל מסודר, מלא ומדויק, יש ערך טיפולי רב, וכן חשיבות משפטית. היעדרו של כרטיס מטופל או אי נגישותו, עלולים לגרום למשגים ולנזקים למטופל, כמו גם לחיובו של המטפל בנזיקין.

מזה שנים רבות, הדגישו בתי המשפט את החשיבות המיוחסת על ידם לניהול תקין של הרשומה (למשל בע"א 58/82 קנטור נ` מוסייב ואח`, פ"ד לט(3) 259,253).

חובת השמירה על רשומות של פסיכולוג
סעיף 17 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 מסדיר את חובתו של מטפל לנהל רשומה רפואית ולשמור עליה. החוק קובע כי המטפל, ובמוסד רפואי – מנהל המוסד, אחראים לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתאם לכל דין.

הוראות הדין בנושא שמירת רשומות, תקנות הארכיונים ותקנות בריאות העם (שמירת רשומות), התשל"ז-1976, דנות בשמירת רשומות רפואיות בבתי חולים, ואינן חלות על הפסיכולוג בעבודתו הפרטית. לא מצאנו הוראת חוק רלוונטית לפסיכולוגים המתייחסת לנושא זה, לפיכך אין, לכאורה, מניעה חוקית לבער תיקים ישנים שלפסיכולוג אין עוד צורך בהם.

מאידך, על הפסיכולוג לשקול היטב אם החומר שבידיו יכול להיות נחוץ בעתיד למטרה טיפולית כלשהי או לצורכי המטופל, ובהתאם לכך להחליט אם אפשר לבער את התיק אם לאו.

מכיוון שהרשומות המתנהלות ע"י הפסיכולוגים נדרשות, לעתים, כדי לשמש ראיה בבית המשפט, ההמלצה היא לשמור את התיקים הרפואיים לתקופה שלא תפחת מתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי תביעות שבמסגרתן יכול להתעורר הצורך ברשומה הפסיכולוגית כראיה. תקופה זו היא, בדרך כלל, שבע שנים.כמו כן, יש להביא בחשבון שתקופת ההתיישנות להגשת כתב אישום בגין רצח היא 20 שנה, ובגין פשעים אחרים ,ביניהם עבירות מין ואלימות, היא עשר שנים.

העולה מן האמור הוא כי משך הזמן בו מומלץ לשמור תיקים רפואיים יכול להגיע לעשרות שנים.
שמירת החומר עד חלוף תקופת ההתיישנות של כל תביעה שהחומר יכול להידרש בה, לפרקי זמן כה ממושכים, עלולה ליצור קשיים. במקרים הללו ניתן וכדאי להיעזר בחברות ארכיב הערוכות לספק שירותי ארכיב מקצועיים לפרקי הזמן הנדרשים עפ"י חוק. חברות ארכיב מתמחות בטיפול בניירת,ובניהול ושמירה מסודרת על מסמכים בנוסף על שירותי האחסון ומהוות פתרון אידיאלי לשמירה על תיקים רפואיים.

חברת ארכיביון המספקת שירותי ארכיב מגוונים משרתת מרפאות וקליניקות בתחום הרפואה ושומרת תיקים על פי דרישות החוק גם בצורה פיזית וגם בצורה דיגיטאלית אלקטרונית.
ניתן לקבל הצעת מחיר ומידע נוסף באתר חברת ארכיביון ולפנות למתן שירותי ארכיב נוספים לטלפון 039731077

סימוכין: המידע המשפטי נכתב על ידי ד"ר אבי רימר, עו"ד.

מתוך מאמרי ארכיביון מס` 26

דרג את הכתבה

להצעת מחיר לחץ כאן